GẠCH KHÔNG NUNG 6 LỖ NHỎ

  • Kích thước: 75 x 115 x 175 mm
  • Định lượng 1: 40 viên / m2
  • Định lượng 2: 565viên / m3
  • Định lượng 3: 2,8 kg / viên