TẤM PANEL ALC 1 LỚP THÉP

240.000

  • Cường độ chịu nén: 3.5 ∼ 5.0 MPa
  • Ngàm liên kết: Ngàm dạng T
  • Số lưới thép: 1 lớp
  • Hệ số cách âm: 38 ∼ 45 Decibel
  • TCVN 12867:2020: AAC3-500