GẠCH LÁT SÂN VƯỜN

15.000

  • Kích thước: 500x250x60 mm
  • Định lượng 1: 8 viên/m2
  • Định lượng 2: 133 viên/m3
  • Định lượng 3: 18 kg/viên