GẠCH KHÔNG NUNG 4 LỖ

9.500

  • Kích thước: 390x190x190 mm
  • Định lượng 1: 12.5 viên/m2
  • Định lượng 2: 68 viên/m3
  • Định lượng 3: 19 kg/viên