GẠCH ĐẶC XÂY MÓNG

8.000

  • Kích thước: 390x190x100 mm
  • Định lượng 1: 12.5 viên/m2
  • Định lượng 2: 85 viên/m3
  • Định lượng 3: 15 kg/viên